Подбрани клипчета за положителнa настройка

Това са клипчета, които гледам всяка сутрин. Първото е за мотивация от Антъни Робинс. Това са подбрани мотивационни откъси от различни филми. Няма равно на себе си. :

Това са позитивни убеждения, свързани начина по, който възприемаш парите. Невероятно е, като се смесят с тази музика.

А това са позитивни убеждения за успех. В живота най-важно от всичко е да се чувстваш добре.

Препоръчват всяко от тези клипчета да се гледа рано сутрин, преди да направиш каквото и да е друго. Така придобиваш подходяща настройка за през целия ден.  И никога не забравяй, че ти си създаден да бъдеш победител в живота си. 🙂

Реклама